Ficus Macrophilla

Wymaga wiele światła ale należy unikać pełnego słońca temp. w lecie 10 - 16 o C, podlewanie umiarkowane, wilgotność powietrza 50 -60%, podłoże standardowe pH 5,6 – 6,5.